Τι είναι το On Site SEO;

Με τον όρο On Site SEO εννοούμε όλες τις ενέργειες και επεμβάσεις στην ιστοσελίδα σας με σκοπό την καλύτερη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.
Η διαφορά με το Off Site SEO είναι ότι το δεύτερο αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που γίνονται εκτός της ιστοσελίδας σας.

Το On Site SEO περιλαμβάνει

Αρχιτεκτονική περιεχομένου

Σε κάθε σελίδα, οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να μπορούν να δουν το περιεχόμενο για να την κατατάξουν στο αρχείο τους. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε μία ανιχνεύσιμη δομή από links ώστε να μπορεί να ακολουθηθεί μία διαδρομή και να περάσουν από όλες τις σελίδες ενός website.

Η σωστή αρχιτεκτονική και δομή επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να περάσουν από όλες τις σελίδες και μάλιστα με τον ελάχιστα δυνατό αριθμό links από την αρχική σελίδα προς οποιαδήποτε άλλη σελίδα του website.

Title Tags

Το title tag είναι το κείμενο που χαρακτηρίζει και περιγράφει μία σελίδα. Είναι το δεύτερο πιο σημαντικό στοιχείο στο On Site SEO και φαίνεται στους browsers, στα αποτελέσματα του Google και των άλλων μηχανών αναζήτησης.

Το title tag πρέπει να είναι μια ακριβής περιγραφή της κάθε σελίδας και βοηθά τόσο στο search engine optimization όσο και στη συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Meta Description Tags

Το meta description tag είναι το κείμενο που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Μπορεί να μην τόσο σημαντικό για την κατάταξη στα αποτελέσματα, είναι όμως πολύ σημαντικό όμως για την αύξηση του click-through.

Αυτό το σύντομο κείμενο είναι η ευκαιρία σας να δείξετε στον χρήστη ότι έχετε αυτό που ψάχνουν. Πρέπει να περιέχει με σωστό και έξυπνο τρόπο τα στοχευμένα keywords και παράλληλα να είναι τόσο ελκυστικό ώστε να κάνει τον χρήση να θέλει να κάνει click σε αυτό το αποτέλεσμα.

Περιεχόμενο και δομή σελίδας

Η πιο σημαντική παράμετρος για την κατάταξη μιας σελίδας είναι το περιεχόμενό της ιστοσελίδας και είναι αυτό που θα την οδηγήσει στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων.

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι ποιοτικό, χρήσιμο προς τον επισκέπτη, σωστά δομημένο και φυσικά linkable.