Τι είναι το Email Marketing;

Το Email Marketing είναι όταν μια εταιρεία στέλνει ένα εμπορικό μήνυμα σε μια ομάδα ανθρώπων με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος online marketing, προκειμένου να μείνετε συνδεδεμένοι με τους πελάτες σας ενώ παράλληλα προωθείτε την επιχείρησή σας. Μέσω της αποτελεσματικής χρήσης του μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διατηρήσετε την τρέχουσα βάση με τους πελάτες σας στοχεύοντας παράλληλα σε νέες αγορές.

Διαθέτουμε την κατάλληλη εμπειρία και τα κατάλληλα μέσα ώστε να σχεδιάσουμε μια αποτελεσματική και μετρήσιμη καμπάνια Email Marketing προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχετε θέσει εσείς για την επιχείρησή σας.

Υπηρεσίες Email Marketing

Σχεδιασμός καμπανιών

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στοχευμένες καμπάνιες Email Marketing για κάθε ομάδα πελατών σας(ηλικιακά γκρούπ πχ.) για να λαμβάνουν μηνύματα ανάλογα με τις ανάγκες και ενδιαφέροντα τους.

Σχεδιασμός Newsletter

Δημιουργούμε Newsletters ανάλογα με το σκοπό της καμπάνιας (ενημέρωση για προσφορές, ενημέρωση για νέα προϊόντα κτλ)

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Λεπτομερής αναφορά για τα αποτελέσματα κάθε καμπάνιας (πόσα email ανοίχτηκαν, πόσοι χρήστες ήρθαν στην ιστοσελίδα μας, πόσοι αγόρασαν κτλ.)