Τι είναι το Off Site SEO;

Off Site SEO ονομάζεται το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που είναι απαραίτητο να γίνουν εκτός της σελίδας σας προκειμένου αυτή να βρίσκεται στα κορυφαία αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Είναι διαφορετικό από το On Site SEO, καθώς αφορά τεχνικές που δεν σχετίζονται άμεσα με το περιέχομενο της ιστοσελίδας.

Ένα σωστό Off Site SEO αποτελείται από:

Backlinks

Social Media Signals

Anchor text

Social Media Profiles

Οφέλη του Off Site Seo

 • Βελτίωση της συνολικής ορατότητας της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης
 • Άνοδος στην πρώτη σελίδα της Google με τις σωστές λέξεις κλειδιά
 • Πτώση των ανταγωνιστικών ιστοσελίδων αρκετές θέσεις προς τα κάτω μέσω της στατηγικής Social Media Marketing
 • Βελτίωση των λογαριασμών στα Social Media και αύξηση της επισκεψιμότητας μέσω αυτών
 • Αύξηση της παθητικής οργανικής κίνησης προς την ιστοσελίδα σας και το ηλεκτρονικό σας κατάστημα
 • Μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των επισκεπτών
 • Αύξηση του εύρους της αναζήτησης με πολλές φράσεις κλειδιά όπου θα εμφανίζεται και η ιστοσελίδα σας στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης της Google
 • Σταδιακή αύξηση των πωλήσεων
 • Δραματική μείωση του κόστους διαφήμισης στη Google
 • Μεγάλη βελτίωση του Local SEO
 • Αύξηση των τηλεφωνικών παραγγελιών ή των ηλεκτρονικών παραγγελιών